Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

I. A személyes adatok védelme


1.1 A megrendelőlapot kitöltésével és elküldésével a szállítási szolgáltatásokról, a felhasználó megerősíti, hogy tisztában van a feltételekkel a személyes adatok védelmével kapcsolatban, hogy egyetért a megfogalmazás, és ezt teljes egészében elfogadja.

1.2 A Szolgáltató a rendszergazda a felhasználók személyes adatainak megfelelően Art. 4. 7. pont) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 az egyének védelméről, tekintettel a személyes adatok feldolgozása, valamint a szabad mozgás az ilyen adatok irányelv hatályon kívül helyezéséről 95/46 / EK irányelv (General a személyes adatok védelméről szóló rendelet) (a továbbiakban: GDPR). A Szolgáltató vállalja, hogy a személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak, különösen a GDPR-nek megfelelően dolgozza fel.

1.3 A személyes adatoknak értelmezzük a  bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információkat; azonosítható természetes személy olyan személy, akit lehet közvetlen vagy közvetett módon azonosítani, különösen hivatkozva egy adott azonosítóra, például névre, azonosító számra, címre, hálózati azonosítóra, illetve egy vagy több egyedi tényezőre a fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy az egyén társadalmi identitásra.

1.4 Ha a rendelésnél feltételesek a személyes adatok, amelyek szükségesek a sikeres megrendeléshez (név, cím, elérhetőség). A személyes adatok feldolgozásának célja, a sikeres megrendelés érdekében történik, miközben a felhasználó jogait és kötelezettségeit a szerződéses kapcsolat határozza meg a szolgáltató és a felhasználó között. A személyes adatok feldolgozásának további célja az üzleti üzenetek küldése és egyéb marketing tevékenységek közlése. Jogalapja a személyes adatok feldolgozásának, hogy a szerződés értelmében Art. 6. pontját. 1 pont. b) GDPR, amely megfelel a jogszabályi kötelezettségnek az adatkezelő cikkelye 6. pontját. 1 pont szerint. c) GDPR a szolgáltatók jogos érdeke Art. 6. pontját. 1 pont. f) GDPR. A Szolgáltató jogos érdeke a személyes adatok közvetlen marketing célú feldolgozása.

1.5 A szolgáltató a licencszerződés teljesítménye érdekében az alvállalkozók szolgáltatásait veszi igénybe, különösen levelezési szolgáltatókat (személyes adatait 3 országban tárolják) és hosting szolgáltatókat. Az alvállalkozókat a személyes adatok biztonságos feldolgozása érdekében átvizsgálják. Web hosting szolgáltató és az alvállalkozó szerződést írt alá a személyes adatok feldolgozásáról, mely szerint az alvállalkozó felelős a megfelelő fizikai biztonság, hardver és szoftver kerülete, tehát arra, hogy a felhasználó közvetlen felelősséget vállal, hogy semmilyen adatszivárgást vagy a személyes adatok megsértését sem engedélyezi.

 1.6 A Szolgáltató tárolja a felhasználó személyes adatait a szükséges ideig, betartja a jogokat és kötelezettségeket, amelyekre a szerződéses kapcsolat utal a szolgáltató és a felhasználó között a szerződésekben. Az az időszak, amelyik az Ön személyes adatait tárolja az adminisztrátornál, az 3 év és legfeljebb amíg visszavonja a hozzájárulását a személyes adatok feldolgozására (erre a célra feldolgozható).

1.7 A Felhasználónak joga van, hogy a szolgáltató hozzáférést biztosíttson a személyes adatokhoz,  azArt. 15 GDPR alapján, a személyes patok javítására az Art. 16 GDPR alamán, vagy feldolgozásra vonatkozó korlátozások alapján a Art. 18 GDPR. A felhasználónak joga van a személyes adatok törlésére a 17. cikk (1) bekezdésével összhangban. (a) és (c) - (f) pontjai. Ezen felül a felhasználónak joga van tiltakozni a feldolgozás ellenaz Art. 21 GDPR szerint és joga van adathordozhatóság értelmében a 20GDPR cikk szerint.

 

1.8 A felhasználónak joga van panaszt adni a Hivatalra a személyes adatok védelmére, ha úgy véli, hogy megsértette a magánélethez való jogokat.

1.9 A felhasználó nem köteles személyes adatokat szolgáltatni. A személyes adatok megadása szükséges feltétel a szerződés megkötéséhez, ezért anélkül, hogy megadná a személyes adatokat nem lehet a szerződést megkötni, vagy a szolgáltató oldaláról azt elvégezni.

1.10. A Szolgáltató feléről nem kerül sorra automatikusan individuális döntés a GDPR 22. Sz .

1.11 A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevevői az űrlap kitöltésével:

1.beleegyezik abba, hogy személyes adatait kereskedelmi kommunikáció, promóciós anyagok, közvetlen értékesítés, piaci felmérések és közvetlen ajánlatok nyújtása céljából a Hitelesítés-szolgáltató és harmadik felek számára használja, de hetente legfeljebb csak egyszer, és egyidejűleg
2. kijelenti, hogy az 1.11.1. Pont szerinti információk küldése nem tekinti a törvény értelmében vett nemkívánatos hirdetést. No. 40/1995 Coll. módosított, mivel a felhasználó információt küld pont szerint 1.11.1 kapcsolatban 7. § a törvény. 480/2004 Coll. kifejezetten egyetért.
3. A felhasználó beleegyezik, hogy bármikor visszavonhatja a beleegyezést az info@webimex.com oldalon.

1.12 A Szolgáltató úgynevezett cookie-kat használ szolgáltatásai minőségének javítására, az ajánlat személyre szabására, névtelen adatok gyűjtésére és analitikai célok bemutatására. Az oldal használatával a felhasználó vállalja, hogy használja a technológiát.


II.Az adatkezelő és a feldolgozó közötti jogok és kötelezettségek (feldolgozási megállapodás)

2.1 A szolgáltató kapcsolatban van ügyfeleinek személyes adataival a felhasználó processzor 28 GDPR cikkelye szerint. Ezen adatok adminisztrátora a felhasználó.

2.2 Ezek a szerződési feltételek a személyes adatok feldolgozásában fennálló kölcsönös jogokat és kötelezettségeket szabályozzák, amelyekhez a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával megkötött szerződéses kapcsolat keretében a www.webimex.cz és a www.zatravnovaci.cz (a továbbiakban: licencszerződés) formájában jött létre a felhasználói fiók létrehozásának időpontjától.

2.3 A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó személyes adatokat a jelen Feltételek 2.4 - 2.7. Cikkében meghatározott mértékben és célokra dolgozza fel. A feldolgozási erőforrások automatizálásra kerülnek. A feldolgozás során a Szolgáltató személyes adatokat gyűjt, tárol, blokkol és töröl. A Szolgáltató nem jogosult személyes adatok feldolgozására az ezen feltételek által meghatározott határokon belül vagy azon túl.

2.4 A Szolgáltató vállalja, hogy a felhasználó a személyes adatokat a következő mértékben dolgozza fel:

1.általános személyes adatok,
2. a GDPR 9. cikke szerinti különleges adatkategóriák,
melyet a Felhasználó saját vállalkozásával kapcsolatban szerzett.

2.5 A Szolgáltató vállalja, hogy a felhasználó személyes adatokat dolgoz fel annak érdekében, hogy a Shoptet eshop platformot licencszerződés formájában nyújtsa.

2.6 A személyes adatokat kizárólag a Szolgáltató vagy az alvállalkozói munkahelyén lehet feldolgozni az ezen feltételek 2.8. Pontjában meghatározottak szerint az Európai Unió területén.

2.7 A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó ügyfelei személyes adatait feldolgozza mindaddig, amíg a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükségesek, és az említett szerződéses kapcsolatokat igénylik (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).

2.8 A felhasználó engedélyt ad arra, hogy egy alvállalkozót a GDPR 28. cikkének (2) bekezdése szerinti további feldolgozóhoz kössön, amely a Shoptet szolgáltatója. Ezen túlmenően a Felhasználó általános jogosultságot ad a Szolgáltatónak egy további személyes adatfeldolgozó feldolgozására, de a Szolgáltatónak írásban tájékoztatnia kell a felhasználót a többi feldolgozó elfogadásának vagy kicserélésének tervezett módosításáról, és lehetőséget kell adnia a felhasználónak arra, hogy ellenezze ezeket a változásokat. A Szolgáltatónak személyes adatfeldolgozóként köteleznie kell alvállalkozóit, ugyanazokra a személyes adatvédelmi kötelezettségekre, mint a jelen Feltételekben.

2.9 A szolgáltató vállalja, hogy a személyes adatok feldolgozása különösen a következőképpen történnek:

1. A személyes adatokat a jogszabályok és a felhasználói utasítások alapján dolgozzák fel, azaz minden olyan tevékenység teljesítéséhez, amely ahhoz szükséges, hogy a Shoptet platformot licencszerződés formájában biztosítsa.
2. A Szolgáltató vállalja, hogy technikai és szervezeti jelleggel biztosítja a feldolgozott személyes adatok védelmét oly módon, hogy az adatokhoz való jogosulatlan vagy véletlen hozzáférés, annak módosítása, megsemmisítése vagy elvesztése, illetéktelen továbbítása, bármilyen más jogosulatlan feldolgozása, valamint egyéb visszaélés és gondoskodjon arról, hogy a jogszabályokból eredő valamennyi személyes adatfeldolgozói kötelezettség az adatfeldolgozás személyi és szervezeti folyamatossága során megőrizhető legyen.
3. Az elfogadott technikai és szervezeti intézkedések megfelelnek a kockázat mértékének. A Szolgáltató biztosítja a feldolgozó rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmasságát, integritását, hozzáférhetőségét és rugalmasságát, és a fizikai vagy műszaki események esetén időben helyreállítja a személyes adatok hozzáférhetőségét és hozzáférését.
4. A Szolgáltató kijelenti, hogy a személyes adatok védelme a Szolgáltató belső biztonsági szabályainak hatálya alá tartozik.
5. Csak a Szolgáltató és az alvállalkozók felhatalmazott személyei férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a jelen Feltételek 2.8. Pontjával összhangban, amelyek előírják a Szolgáltató számára az adatfeldolgozás feltételeit és mértékét, és az ilyen személyek hozzáférhetnek a személyes adatokhoz egyedi azonosítójával.
6. Felhatalmazott személyek A személyes adatokat ilyen feltételek mellett feldolgozó szolgáltatóknak meg kell őrizniük a személyes adatok és a biztonsági intézkedések bizalmas kezelését, amelyek nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné azok biztonságát. A szolgáltató biztosítja a kötelezettségvállalás iránti elkötelezettségét. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy mind a Szolgáltató, mind a Kedvezményezett számára ez a kötelezettség a Szolgáltatóval fennálló munkaviszony vagy egyéb kapcsolat megszűnése után is folytatódjon.
7. A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezeti intézkedések révén segíti a felhasználót, ha lehetséges, hogy teljesítse a felhasználó azon kötelezettségét, hogy válaszoljon a GDPR-ben meghatározott adatokra vonatkozó kérésére; valamint a GDPR 32–36. cikk szerinti kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása, figyelembe véve a Szolgáltató rendelkezésére álló feldolgozás és információk jellegét.

8. A jelen Feltételek 2.7. Pontjában említett feldolgozáshoz kapcsolódó teljesítési kötelezettség megszűnésekor a Szolgáltató köteles az összes személyes adatot törölni vagy visszaküldeni a Felhasználónak, kivéve, ha a személyes adatok különleges törvény szerinti tárolására kötelezett.
9. A Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésére bocsát minden szükséges információt annak bizonyítására, hogy a jelen Megállapodás és a GDPR kötelezettségei teljesültek, lehetővé teszi a felhasználó vagy más, a felhasználó által engedélyezett könyvvizsgáló által végzett ellenőrzéseket, beleértve az ellenőrzéseket is.

2.10 A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az általa ismert tényeket, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az e feltételekből eredő kötelezettségek megfelelő és időben történő teljesítését, és a fenti feltételek teljesítéséhez szükséges együttműködést biztosítják a Szolgáltatónak.

III. Záró rendelkezések


3.1 Ezek a Feltételek az ezen Feltételek 1.6. És 2.7. Cikkében meghatározott idő lejártakor lejárnak.

3.2 A felhasználó elfogadja ezeket a feltételeket úgy, hogy az internetes űrlapon bejelöli a hozzájárulást. A hozzájárulás aláírásával a felhasználó kifejezi, hogy elolvasta ezeket a feltételeket, egyetért velük és elfogadja azokat teljes egészében.

3.3 A Szolgáltató jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A Szolgáltató köteles honlapján új feltételeket közzétenni, szükségtelen késedelem nélkül, elküldi az új verziót a Felhasználónak az e-mail címére.

3.4 A szolgáltató elérhetőségei a következő feltételekkel kapcsolatban: +420 723 729 439, info@webimex.cz.

3.5 A kifejezetten e szabályzat által nem szabályozott kapcsolatokat a GDPR és a Cseh Köztársaság törvényei szabályozzák, különös tekintettel a módosított Polgári Törvénykönyv 89/2012.

A lehetséges feldolgozási megállapodások listája:
Shoptet (Adatvédelmi irányelvek)
Google (hirdetési adatfeldolgozási feltételek)
Google Analytics és Google AdWords (adatfeldolgozási módosítás)
Mailchimp (Adatvédelmi irányelvek)
Facebook (adatpolitika)
Twitter (Általános Szerződési Feltételek, Adatvédelmi irányelvek)
LinkedIn (adatfeldolgozási megállapodás)
GoPay (Adatvédelmi irányelvek)
PayU (Minden szerződés)
Sklick (Hirdető Általános Szerződési Feltételei)
Heureka (GTC, Adatvédelmi irányelvek)
Lista (Zbozi.cz GTC, Sreality.cz GTC)
Név (VOP)
Smartsupp (GTC, adatvédelmi nyilatkozat)
AffilBox (GTC)
PPL (GTC)
Pohoda (GDPR-rendelet és POHODA)
RSC logisztika, logisztikai szövetkezet (FOFR)
Közvetlen csomagküldés CZ s. (Üzleti feltételek)

Ezek a feltételek 2018. május 23-án lépnek hatályba.

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.